KVKK Konuları

KVKK Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması
KVKK Kişisel Verilerin Aktarılması konusunda detaylar aşağıdadır: Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir? Kanunda, kişisel verilerin ilgilinin açık rızası
KVKK Kişisel Veriler Hangi Şartlarda Silinmeli
Kişisel Veriler Hangi Şartlarda Silinmeli? Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler resen
KVKK Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Nedir?
KVKK Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Anonim hale getirme kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir
KVKK Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir?
KVKK Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel Verilerin
KVKK Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir
Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişiler hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer
Kişisel Verilerin Aleni Olması Ne Demektir
  Herhangi bir şekilde ilgili kişi tarafından kamuoyuna açıklanmış olan bir başka ifadeyle ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen kişisel verileri
KVKK Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatini Tespit Etmek İçin Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Nelerdir?
KVKK veri sorumlusunun meşru menfaat şartına dayanması durumunda bu şartın varlığını tespit etmek için aşağıda sıralanan hususların değerlendirilmesi gerekir: a.
KVKK Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatini Tespit Etmek İçin Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Nelerdir?
Kanuna göre, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir
  Kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ise Kanunun 6. maddesinde farklı
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel (Temel) İlkeler Nelerdir? Kişisel verilerin işlenmesinde her zaman Kanunda ortaya konulan genel ilkelere uygun davranılmalıdır. Kişisel
Veri Sorumlusu Kimdir
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel
KVKK Açık Rıza Nedir
Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır. Açık rızanın üç unsuru bulunmaktadır: Açık Rıza Nedir? 1.