KVKK Sorular?

KVKK Sorular?

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel (Temel) İlkeler Nelerdir? Kişisel verilerin işlenmesinde her zaman Kanunda ortaya konulan genel ilkelere uygun davranılmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler şunlardır: a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma, c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, e. […]