KVKK Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Nedir?

KVKK Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Nedir?

KVKK Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Anonim hale getirme kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Diğer bir ifade ile anonim hale getirme bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve dolaylı tanımlayıcıların çıkarılarak veya değiştirilerek ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi ya da bir grup veya kalabalık içinde […]