Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir? Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde […]